Facebook   Twitter   Youtube   RSS

"Знания за Натура" - информационна кампания на МОСВ

Защитените зони в България попадащи в обхвата на европейската екологична мрежа „Натура 2000“ ще бъдат управлявани на териториален принцип, като тази функция ще се изпълнява от регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и националните паркове. Плановете за управление ще са за шест годишен период, а министерството на околната среда и водите стартира информационна кампания насочена към всички организации и институции, които имат връзка с опазване на защитените зони.

16-03-2023 | виж всички новини | Принтирай Изпрати

Добави коментар


въведете текста от картинката

Коментари