Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Контакти

Офис 
гр. Враца 3000,
ул. "Стоян Кялъчев" 23
тел./факс 092/66 55 30
e-mail: office@m-real.net

Каси:
офис - Враца,
ул. "Ст. Кялъчев" 23;
Пощ. клон  ж.к. "Дъбника"
и каса в м-н "Кауфланд"

Телефони за аварии:
092/ 66 55 30
0884 134 253