Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Вашата новина

Новините през погледа на вас – нашите зрители, могат да станат част от емисия „Новини” на Телевизия Враца. Изпращайте ни истории, случили се във Враца или областта, на които сте станали свидетели и документирали на снимки или видео. Разкажете ни за всичко, което ви интересува, вълнува или впечатлява. Разказвайте ни за забележителности, културни ценности, любими кътчета във вашето населено място.

Споделете с нас проблемите и нередностите във вашия град или село. Споделете успехите, защото те също са важни за нас.
Условието ваш материал да стане част от емисия „Новини” е по един или друг начин да носи информационна стойност. Не забравяйте към снимките или видеото да добавите текст, който да описва къде точно се е случило и как се е случило.
В очакване сме... на вашите новини.

За рубриката „Вашата новина” може да изпращате само авторски снимки и видеоматериали. За да достигнат до нас, използвайте http://dox.abv.bg и следвайте указанията за прикачване на файлове. Не е необходима регистрация на сайта. Важно е заедно с материалите, да има приложено и описание. На текстов файл или във формата за изпращане. Напишете името си и телефон за връзка.


*

*

*

За да докажете, че не сте робот, моля преместете бутончето със стрелката.