Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Програма

         Понеделник 04.12
  7.00ч. – Приказки от делника /п/
  8.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.00ч. - Сериал /п/
12.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
18.45ч. – Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Фокус спорт
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. – Приказки от делника /п/
00.30ч. – Концерт

          Вторник 05.12
  7.00ч. – Фокус спорт /п/
  8.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.10ч. – Сериал /п/
12.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм 
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.25ч. – Фокус спорт /п/
00.05ч. - Филм

          Сряда 06.12
  7.00ч. – Документален филм
  8.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.10ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. - Филм
18.00ч. – „Да науча още нещо“
18.45ч. – Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Открито студио 
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. - Открито студио /п/
00.10ч. – Филм

          Четвъртък 07.12
  7.00ч. – Приказки от делника /п/
  8.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.00ч. – Открито студио /п/
12.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. - Компютърен справочник
16.00ч. – Сесия на общински съвет Мездра 
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.25ч. – Приказки от делника  /п/
00.00ч. - Филм

         Петък 08.12
  7.00ч. – Документален филм
  8.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – КОФЕИН сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
18.45ч. - Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. - Филм

         Събота 09.12
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Анимация
  9.15ч. – Филм /п/ 
11.00ч. – Сериал /п/
11.50ч. – Анимационен филм
12.35ч. – Филм
15.05ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Анимационна поредица
17.00ч. – Филм
19.00ч. – Сериал
19.30ч. - Сериал
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
00.20ч. - „Фолклорна трапеза“

          Неделя 10.12
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Анимационна поредица
  9.00ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Сесия на общински съвет Мездра /п/
14.50ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Филм
18.00ч. – Приказки от делника
19.00ч. – Сериал
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
00.25ч. – „Фолклорна трапеза“