Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Програма

         
         Понеделник 29.05
  7.00ч. – Приказки от делника /п/
  8.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.00ч. - Сериал /п/
12.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Приказки от делника /п/
14.50ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
18.45ч. – Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Фокус спорт
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.40ч. - Приказки от делника /п/
00.30ч. – ТВ шампионат по фолклор

          Вторник 30.05
  7.00ч. – Фокус спорт /п/
  8.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.15ч. – Сериал /п/
12.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм 
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. – Фокус спорт /п/
00.10ч. - Филм

          Сряда 31.05
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.15ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.25ч. - Филм
18.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”/п/
18.45ч. – Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Открито студио 
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.40ч. - Открито студио /п/
00.15ч. – „Фолклорна трапеза“

         Четвъртък 01.06
  7.00ч. – Приказки от делника /п/
  8.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.05ч. – Открито студио /п/
12.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм 
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. - Приказки от делника /п/
00.00ч. - Филм

         Петък 02.06
  7.00ч. – Документална поредица
  8.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок
  9.30ч. – Филм /п/
11.20ч. – Сериал /п/
12.00ч. – КОФЕИН- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.50ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
18.45ч. - Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.40ч. - Филм

        Събота 03.06
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Сериал
  9.10ч. – Филм /п/ 
11.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”/п/
11.30ч. – Анимационен филм
12.10ч. – Филм
14.20ч. – Документална поредица
14.45ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Детски филм
17.00ч. – Филм
19.00ч. – Научно-популярен филм
19.30ч. - Сериал
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
23.50ч. - Филм

          Неделя 04.06
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Анимационна поредица
  9.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”
  9.30ч. – Анимационен филм
11.00ч. – Сериал /п/
11.50ч. – Филм /п/
13.30ч. – „Да науча още нещо“
14.50ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.25ч. – Филм
18.00ч. – Приказки от делника
19.00ч. – Научно-популярен филм
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
23.50ч. - Филм