Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Програма

         Понеделник 16.05
  7.00ч. – Кофеин – сутрешен блок
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.05ч. – Филм /п/
11.00ч. - Сериал /п/
12.00ч. – Кофеин – сутрешен блок  /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Приказки от делника /п/
14.45ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
18.45ч. – Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Фокус спорт
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.35ч. - Приказки от делника /п/
00.40ч. – „Фолклорна трапеза“

         Вторник 17.05
  7.00ч. – Кофеин – сутрешен блок
  8.30ч. – Фокус спорт
  9.15ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Кофеин – сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.45ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. - Фокус спорт /п/
00.10ч. - Филм

          Сряда 18.05
  7.00ч. – Кофеин – сутрешен блок
  8.30ч. – Соаре /п/
  9.30ч. – Документален филм
10.30ч. – Кулинарна поредица
11.00ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – Кофеин – сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал 
14.45ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.25ч. – Филм
18.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”/п/
18.45ч. – Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Открито студио 
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. - НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. – Открито студио /п/
00.15ч. – „Фолклорна трапеза“

         Четвъртък 19.05
  7.00ч. – Кофеин – сутрешен блок
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.05ч. – Филм /п/
11.00ч. – Открито студио /п/
12.00ч. – Кофеин – сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.45ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. - Приказки от делника /п/
00.00ч. - Филм

          Петък 20.05
  7.00ч. – Кофеин – сутрешен блок
  8.30ч. – Документален филм
  9.05ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Кофеин – сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.45ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
18.45ч. - Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа +  /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.35ч. - Филм

         Събота 21.05
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Сериал
  9.10ч. – Филм /п/ 
11.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”/п/
11.30ч. – Анимационен филм
12.30ч. - Филм
14.50ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Научно популярен филм
17.00ч. – Филм
19.00ч. – Документална поредица
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
00.30ч. - „Фолклорна трапеза“

          Неделя 22.05
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Сериал
  9.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”
  9.30ч. – Анимация
11.00ч. – Сериал /п/
11.50ч. – Филм /п/
13.35ч. – Научно-популярен филм
14.45ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Филм
18.00ч. – Приказки от делника
19.00ч. – Документална поредица
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре /п/
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
00.00ч. - Филм