Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Технология

Мрежи за достъп с кабелен модем

За доставка на данни чрез кабелната мрежа, един ТВ канал /в обхвата 112 MHz - 860 MHz/ се определя за пренос към домовете, а друг канал /от 5 MHz до 65 MHz/ се използва за пренос в обратна посока.

Оборудване в главната станция комуникира чрез тези канали с кабелните модеми, намиращи се в домовете на абонатите, за да създаде виртуална локална мрежа. Повечето кабелни модеми са външни устройства, които се свързват с персоналния компютър чрез стандартна 10Base-Т етернет платка или USB -порт.

Мрежата за достъп с кабелен модем действа на Ниво1 /физическо/ и Ниво2 /контрол на достъп до средата/ на Оpen System Interconnect /OSI/ модела. По този начин, протоколите от Ниво3, например IP трафика, може лесно да достигнат чрез кабелните модеми до крайните потребители.

Кабелните модеми имат и друго важно предимство - постоянна свързаност. Тъй като кабелният модем използва технология, много подобна на локалните мрежи в офисите, компютърът на абоната е винаги включен към мрежата. Това означава, че няма нужда да се започва Интернет сесия, а потребителите не трябва да се притесняват от сигнал "заето". Освен това телефонната линия е свободна за разговори.

Цени

 

Пакет скорост месечна
такса
месечна
такса
в пакет
Интернет с модем
СТАНДАРТ
6 Mbps

  9 лв. 

  5 лв.
Интернет с модем
ПРЕМИУМ
12 Mbps 15 лв. 11 лв.
Интернет с модем
БИЗНЕС
16 Mbps 22 лв. 16 лв.
Интернет по МАН до   25 Mbps 12 лв.   8 лв.
Интернет по МАН до   60 Mbps 18 лв. 13 лв.
Интернет по МАН до 100 Mbps 24 лв. 18 лв.
GPON 150 Mbps 26 лв. 20 лв.
Безжичен Интернет      
       
       

 

За бизнес абонати се начислява ДДС

гр. Враца 3000,
ул. "Стоян Кялъчев" 23
тел.:  092/66 55 30
факс 092/66 55 20
e-mail: office@m-real.net

офис - Враца
ул. "Ст. Кялъчев" 23;
Пощ. клон  ж.к. "Дъбника";
каса в м-н "Кауфланд"

092/ 66 55 10
092/ 66 55 30
0884 134 253