Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Общи условия. Цени

Политика за поверителност и защита на личните данни в "Михайлов ТВ" ООД ("Политика за поверителност")

Общи условия

Качество на предоставяните услуги и обслужване на „Михайлов ТВ“ ООД

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ

Технически изисквания за интерфейсите за свързване на крайни електронни съобщителни устройства към мрежата на "Михайлов ТВ" ООД

Ценова листа за ползване на подземна тръбна инфраструктура на "Михайлов ТВ" ООД


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНАТА ТРЪБНА МРЕЖА НА „МИХАЙЛОВ ТВ“ ООД

Данни за предоставяни мрежи и/или услуги на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) - Мрежи и услуги

 

ЦЕНОВИ ТАРИФИ ЗА ЕЛЕКТРОННО СЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***