Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Общи условия. Цени

Общи условия
Приложение № 5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ

Ценова листа за ползване на подземна тръбна мрежа на "Михайлов ТВ" ООД
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОДЗЕМНАТА ТРЪБНА МРЕЖА НА „МИХАЙЛОВ ТВ“ ООД

Данни за предоставяни мрежи и/или услуги на предприятията, уведомили комисията за намеренията си да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) - Мрежи и услуги

Цени за аналогова и цифрова телевизия в мрежата на "Михайлов ТВ" ООД
за гр. Враца

 

   Аналогова телевизия

 

Пакет Цена

Стандартен пакет

14 лв.
За инвалиди І-ва група и пенсионери - пълен пакет аналогови тв програми
/цената важи при предплащане/
10 лв.
За инвалиди І-ва група и пенсионери - пълен пакет аналогови тв програми
/цената важи при плащане за текущ или изминал месец
11 лв.

    

   Цифрова телевизия

Пакет Цена
Стандартен пакет -
над 160 цифрови тв програми и с включена безплатно аналогова тв
16 лв.
За втори и следващ приемник + 4 лв.
HD пакет с над 260 цифрови и HD тв и радио програми + 2 лв.


   

   Цифрова телевизия в цифровизиран район

Пакет Цена
Стандартен пакет с над 160 цифрови тв програми 14 лв.
за втори и следващ тв приемник + 4 лв.
HD пакет с над 260 цифрови и HD тв и радио програми + 2 лв.
Икономичен цифров пакет - ограничен брой цифрови тв програми 8 лв.
за втори и следващ тв приемник + 4 лв.

   

   НОВО

Интерактивна телевизия - IPTV - 24 лв. за един приемник

+ 8 лв. за втори и следващ приемник

 

Други услуги

Услуга Цена
такса временно изключване безплатно
такса смяна на адрес безплатно
включване на втори и следващ приемник
аналогова тв
безплатно
смяна на титуляр безплатно
депозит цифров приемник безплатно
КА модул        ПРОМОЦИЯ                                          19 лв.
HD приемник                                        89 лв.

*Забележка: Всички материали при включване са за сметка на фирмата, ако изразходваният кабел не превишава 30м.
Цените са крайни с включено ДДС.