Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Фирмен профил

"Михайлов ТВ"ООД е лицензиран кабелен оператор за изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни сигнали и за предоставяне на други далекосъобщителни услуги чрез нея в гр. Враца и региона.

Дружеството работи от началото на 1992 г. Тогава започва изграждането на една от първите кабелни мрежи в страната от този тип.

Със стремежа си да отговори на изискванията на своите потребители, фирмата винаги е поддържала висок стандарт на пазарно поведение. От самото си създаване, кабелно-информациооната система е изпълнена и доразвивана с най-актуални технически и концептуални решения.

виж целия текст

 

Каналивиж всички


гр. Враца 3000,
ул. "Стоян Кялъчев" 23
тел.:  092/66 55 30
факс 092/66 55 20
e-mail: office@m-real.net

офис - Враца
ул. "Ст. Кялъчев" 23;
Пощ. клон  ж.к. "Дъбника";
каса в м-н "Кауфланд"

092/ 66 55 10
092/ 66 55 30
0884 134 253