Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Фирмен профил

"Михайлов ТВ"ООД е лицензиран кабелен оператор за изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни сигнали и за предоставяне на други далекосъобщителни услуги чрез нея в гр. Враца и региона.

Дружеството работи от началото на 1992 г. Тогава започва изграждането на една от първите кабелни мрежи в страната от този тип.

Със стремежа си да отговори на изискванията на своите потребители, фирмата винаги е поддържала висок стандарт на пазарно поведение. От самото си създаване, кабелно-информациооната система е изпълнена и доразвивана с най-актуални технически и концептуални решения.

виж целия текст

 

Аналогова ТВ - пълен пакет   14 лв.
Аналогова ТВ - ограничен пакет     6 лв.
Аналогова ТВ за пенсионери - пълен пакет   10 лв.
Цифрова телевизия - пълен пакет +  6 лв.
+  4 лв. за всеки следващ приемник
HD пакет с над 20 HD програми +  2 лв.
Цифр. телевизия в цифровизиран район -
пълен пакет за 1 приемник
  14 лв.
+  4 лв. за всеки следващ приемник
HD пакет с над 20 HD програми +  2 лв.
Цифр. телевизия в цифровизиран район -
икон. пакет за 1 приемник
    8 лв.
+  4 лв. за всеки следващ приемник

За бизнес абонати се начислява ДДС

Каналивиж всички
Цифрова телевизия SD канали
  Цифрова телевизия HD канали


   гр. Враца 3000,
   ул. "Стоян Кялъчев" 23
   тел.:  092/66 55 30
   факс 092/66 55 20
   e-mail: office@m-real.net

   офис - Враца
   ул. "Ст. Кялъчев" 23;
   Пощ. клон  ж.к. "Дъбника";
   каса в м-н "Кауфланд"

   092/ 66 55 10
   092/ 66 55 30
   0884 134 253