Facebook   Twitter   Youtube   RSS
РАДИО HOT FM 93.9

 

Програмата на радио HOT FM е с регионална насоченост. Станцията излъчва 24-часова програма, адресирана към активната аудитория на възраст от 25 до 55 години. Профилът, може да бъде определен като музикално-търговски с актуални информационни акценти. HOT FM е единствената градска радиостанция, която излъчва новини от региона на всеки кръгъл час. Емисиите на радиото са политически и религиозно неангажирани и икономически независими. Предаванията, адресирани към нашата аудитория, обхващат музикални програми за различни музикални жанрове и стилове, специализирани програми, рубрики за спорт и туризъм.

Последните социологически проучвания показват, че като дял от общата аудитория във Врачански регион, Радио HOT FM заема равна позиция с националните канали на Дарик Радио на БНР – Хоризонт. От анализите се вижда, че HOT FM е преимуществено градско радио и набира почитатели именно сред градската аудитория. Според изследванията, то изпреварва Хоризонт по брой на предпочитащите го хора в активна възраст. И не на последно по значение място – HOT FM е предпочитаната станция от икономически активните прослойки на обществото.


“Лакс Медиа” ООД – Радио ХОТ ФМ, БУЛСТАТ: 121819228
  гр. Враца, ул “Стоян Кялъчев” 23
тел. 092/ 66 55 30, факс: 092/66 55 20
управител - Владимир Любенов Михайлов

  
 

Споразумение за 2013 година между СЕМ, доставчиците на медийни услуги и Държавната агенция за закрила на детето по чл. 32, ал. 6 от ЗРТ