Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Технология

Мрежи за достъп с кабелен модем

За доставка на данни чрез кабелната мрежа, един ТВ канал /в обхвата 112 MHz - 860 MHz/ се определя за пренос към домовете, а друг канал /от 5 MHz до 65 MHz/ се използва за пренос в обратна посока.

Оборудване в главната станция комуникира чрез тези канали с кабелните модеми, намиращи се в домовете на абонатите, за да създаде виртуална локална мрежа. Повечето кабелни модеми са външни устройства, които се свързват с персоналния компютър чрез стандартна 10Base-Т етернет платка или USB -порт.

Мрежата за достъп с кабелен модем действа на Ниво1 /физическо/ и Ниво2 /контрол на достъп до средата/ на Оpen System Interconnect /OSI/ модела. По този начин, протоколите от Ниво3, например IP трафика, може лесно да достигнат чрез кабелните модеми до крайните потребители.

Кабелните модеми имат и друго важно предимство - постоянна свързаност. Тъй като кабелният модем използва технология, много подобна на локалните мрежи в офисите, компютърът на абоната е винаги включен към мрежата. Това означава, че няма нужда да се започва Интернет сесия, а потребителите не трябва да се притесняват от сигнал "заето". Освен това телефонната линия е свободна за разговори.