Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Фирмен профил

"Михайлов ТВ"ООД е лицензиран кабелен оператор за изграждане, поддържане и използване на кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни сигнали и за предоставяне на други далекосъобщителни услуги чрез нея в гр. Враца и региона.

Дружеството работи от началото на 1992 г. Тогава започва изграждането на една от първите кабелни мрежи в страната от този тип.

Със стремежа си да отговори на изискванията на своите потребители, фирмата винаги е поддържала висок стандарт на пазарно поведение. От самото си създаване, кабелно-информациооната система е изпълнена и доразвивана с най-актуални технически и концептуални решения. Внедряването на най-новите достижения на световно ниво в областта на информационните системи, медии и комуникации, базирани на разпространяването на информация в права и обратна посока по кабелен способ е основната цел, поставена пред развитието на фирмата и дейността и.

Цифровокабелни решения чрез съвременна цифрово-оптична преносна система ще дадат възможности за предоставяне на допълнителни услуги като: неограничен достъп до Интернет, телефония, платена телевизия, охрана на дома и офиса и др. Така КЛИЕНТЪТ ще получи голям информационен избор.

Цялостната дейност на дружеството до момента можем да формулираме в 3 направления:

  • Създаване и утвърждаване на кабелни разпределителни системи в гр. Враца и региона за разпространение на радио и телевизионни сигнали.
  • Продуциране на регионална телевизионна програма "ТВ Враца" - обективна и независима частна медия.
  • Създаване на информационна кабелно-разпределителна цифрово-оптична система и предоставяне на допълнителни услуги чрез нея.


МРЕЖА
Кабелната разпределителна мрежа на "Михайлов -ТВ" е съвременна HFC мрежа (Hibrid Fiber-Coax-хибридна оптично коаксиална мрежа), с възможност за приемане на голям брой радио и телевизионни програми.
Входните сигнали постъпват от антени за директно приемане от съобщителни спътници и радиорелейни линии,както и от собствено телевизионно студио. Главната станция е изградена с модулната универсална система WISI TOPLINE HEADENT II и гарантира високо качество на сигналите в кабелната разпределителна система. Използван е B/G стандарта за телевизионно разпръскване - отстоянието между носещите сигнали на видеосигнала и звуковия съпровод е 5.5 MHz, телевизионните канали са с широчина 8 MHz и звуковите канали са стереофонични.
Мрежата е двупосочна - с прав и обратен канал.
Правият канал заема честотна лента от 111 MHz до 860 MHz. Обратния канал е с лента от 5 MHZ до 65 MHz .Двупосочната връзка позволява на абонатите да ползват интерактивни услуги.
Магистралната мрежа е изградена от оптични кабели и оптико-електрични преобразуватели (Nod). За изграждането й са използвани висококачествени елементи / активни и пасивни/ на световно известни европейски и американски фирми - WISI, C-COR.