Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Приказки, които ще ви разказваме заедно.

Нашите приказки, вашите приказки, истински като живота, а в него има толкова много - прекрасно и уродливо, тъжно и смешно, скръб и радост, раздяла и любов, че да се преживее всичко това...

Просто няма, няма нищо по-интересно!!!

Ще разказваме вашите приказки, за улиците с вашите дърветa, които са различни.

За посоките, и безпосочието
.
Ще срещаме различни лица като отговори, които търсим.
Ще се вслушваме в делничните стъпки на ежедневието и в неговите многолики истории.

Понеделник, сряда и събота от 20.30ч. до 21.30 ч.