Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Общи условия. Цени

Общи условия
Приложение № 5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения
ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ
 

Цени за аналогова и цифрова телевизия в мрежата на "Михайлов ТВ" ООД
за гр. Враца

 

   Аналогова телевизия

 

Пакет Цена
Стандартен пакет 14 лв.
Икономичен пакет - ограничен брой аналогови тв програми
/цената важи при предплащане/
6 лв.

Икономичен пакет - ограничен брой аналогови тв програми
/цената важи при плащане за текущ или изминал месец/

7 лв.
За инвалиди І-ва група и пенсионери - пълен пакет аналогови тв програми
/цената важи при предплащане/
10 лв.
За инвалиди І-ва група и пенсионери - пълен пакет аналогови тв програми
/цената важи при плащане за текущ или изминал месец
11 лв.

    

   Цифрова телевизия

Пакет Цена
Стандартен пакет -
над 160 цифрови тв програми и с включена безплатно аналогова тв
16 лв.
За втори и следващ приемник + 4 лв.
HD пакет с над 260 цифрови и HD тв и радио програми + 2 лв.


   

   Цифрова телевизия в цифровизиран район

Пакет Цена
Стандартен пакет с над 160 цифрови тв програми 14 лв.
за втори и следващ тв приемник + 4 лв.
HD пакет с над 260 цифрови и HD тв и радио програми + 2 лв.
Икономичен цифров пакет - ограничен брой цифрови тв програми 8 лв.
за втори и следващ тв приемник + 4 лв.

   

   НОВО

Интерактивна телевизия - IPTV - 24 лв. за един приемник

+ 8 лв. за втори и следващ приемник

 

Други услуги

Услуга Цена
такса временно изключване безплатно
такса смяна на адрес безплатно
включване на втори и следващ приемник
аналогова тв
безплатно
смяна на титуляр безплатно
депозит цифров приемник безплатно
КА модул        ПРОМОЦИЯ                                          19 лв.
HD приемник                                        89 лв.

*Забележка: Всички материали при включване са за сметка на фирмата, ако изразходваният кабел не превишава 30м.
Цените са крайни с включено ДДС.