Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Новини

Иновативни социални и здравни грижи
Иновативни социални и здравни грижи
15.11.2019
Проектът за предоставяне на социални и медицински услуги на възрастни и хронично болни хора по иновативен модел ще работи до 2023 година и ще се разшири и към населени места в обла