Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Новини

По-малко осиновявания през 2020
По-малко осиновявания през 2020
26.01.2021
Само десет деца са осиновени през 2020 година от вписаните в регистъра на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ 76 деца. Нов дом е намерен на още пет деца в чужбин