Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Цени

 

Пакет скорост месечна
такса
месечна
такса
в пакет
Интернет с модем
СТАНДАРТ
6 Mbps   8 лв.    5 лв.
Интернет с модем
ПРЕМИУМ
12 Mbps 15 лв. 11 лв.
Интернет с модем
БИЗНЕС
16 Mbps 22 лв. 16 лв.
Интернет по МАН
СТАНДАРТ
30 Mbps 12 лв.   8 лв.
Интернет по МАН
ПРЕМИУМ
50 Mbps 18 лв. 13 лв.
Интернет по МАН
БИЗНЕС
80 Mbps 25 лв. 18 лв.
Безжичен Интернет 2 Mbps 10 лв.  -
Безжичен Интернет 4 Mbps 17 лв.  -
Безжичен Интернет 8 Mbps 24 лв.  -
Безжичен Интернет 12 Mbps 34 лв.  -