Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Технология

Мрежи за достъп с кабелен модем

За доставка на данни чрез кабелната мрежа, един ТВ канал /в обхвата 112 MHz - 860 MHz/ се определя за пренос към домовете, а друг канал /от 5 MHz до 65 MHz/ се използва за пренос в обратна посока.

Оборудване в главната станция комуникира чрез тези канали с кабелните модеми, намиращи се в домовете на абонатите, за да създаде виртуална локална мрежа. Повечето кабелни модеми са външни устройства, които се свързват с персоналния компютър чрез стандартна 10Base-Т етернет платка или USB -порт.

Мрежата за достъп с кабелен модем действа на Ниво1 /физическо/ и Ниво2 /контрол на достъп до средата/ на Оpen System Interconnect /OSI/ модела. По този начин, протоколите от Ниво3, например IP трафика, може лесно да достигнат чрез кабелните модеми до крайните потребители.

Кабелните модеми имат и друго важно предимство - постоянна свързаност. Тъй като кабелният модем използва технология, много подобна на локалните мрежи в офисите, компютърът на абоната е винаги включен към мрежата. Това означава, че няма нужда да се започва Интернет сесия, а потребителите не трябва да се притесняват от сигнал "заето". Освен това телефонната линия е свободна за разговори.

Цени

 

Пакет скорост месечна
такса
месечна
такса
в пакет
Интернет с модем
СТАНДАРТ
6 Mbps   8 лв.    5 лв.
Интернет с модем
ПРЕМИУМ
12 Mbps 15 лв. 11 лв.
Интернет с модем
БИЗНЕС
16 Mbps 22 лв. 16 лв.
Интернет по МАН
СТАНДАРТ
30 Mbps 12 лв.   8 лв.
Интернет по МАН
ПРЕМИУМ
50 Mbps 18 лв. 13 лв.
Интернет по МАН
БИЗНЕС
80 Mbps 25 лв. 18 лв.
Безжичен Интернет 2 Mbps 10 лв.  -
Безжичен Интернет 4 Mbps 17 лв.  -
Безжичен Интернет 8 Mbps 24 лв.  -
Безжичен Интернет 12 Mbps 34 лв.  -

 

гр. Враца 3000,
ул. "Стоян Кялъчев" 23
тел.:  092/66 55 30
факс 092/66 55 20
e-mail: office@m-real.net

офис - Враца
ул. "Ст. Кялъчев" 23;
Пощ. клон  ж.к. "Дъбника";
каса в м-н "Кауфланд"

092/ 66 55 10
092/ 66 55 30
0884 134 253