Facebook   Twitter   Youtube   RSS
"Кейбъл Ком Холдинг" ООД

ТЕЛЕФОНИ ЗА АВАРИИ:
"Михайлов ТВ" ООД и "Кейбъл Ком Холдинг" ООД -
092 665530 и 0884 134253

"Ситилинк ВМ" ООД - 0879531555

"Европ-Ком-С.В" ООД - 0973/82030

"Лазур" ООД
- с. Гложене - 0879836573
- с. Софрониево - 0889463302
- с. Хърлец - 0886723044

 

"Кейбъл Ком Холдинг" ООД

Общи условия

Приложение № 5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ

"Михайлов ТВ" ООД

Общи условия

Приложение № 5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ

"Ситилинк ВМ" ООД

Общи условия

Приложение № 5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ

"Европ-Ком-С.В." ООД

Общи условия

Приложение № 5 към чл. 38 от Общите изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОТВОРЕН ИНТЕРНЕТ

"Лазур" ООД

Общи условия