Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Програма

Понеделник 09.01.2017
07.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок
08.30ч. – Приказки от делника /п/
09.10ч. – Филм /п/
11.00ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. – Приказки от делника /п/
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
18.45ч. – Студио Медиа + / Новини
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Фокус спорт
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Студио Медиа + / Новини /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.40ч. - Приказки от делника /п/
00.45ч. – „Световно фолклорно изкуство“

Вторник 10.01.2017
07.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок
08.30ч. – Фокус спорт /п/
09.15ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. - „Скорост”- автомобилно предаване
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.25ч. – Фокус спорт /п/
00.05ч. – Филм

 

Сряда 11.01.2017
07.00ч. –  Ефир в 7 – сутрешен блок
08.30ч. – Соаре /п/
09.30ч. – Анимационен филм
11.00ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. - „Скорост”- автомобилно предаване
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Филм
18.00ч. – Приказки с кака Капка под една вълшебна шапка
18.45ч. – Студио Медиа + / Новини
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Открито студио
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Студио Медиа + / Новини /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. - Открито студио /п/
00.30ч. – „Фолклорна трапеза“

Четвъртък 12.01.2017
07.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок
08.30ч. – Приказки от делника /п/
09.10ч. – Филм
11.00ч. – Открито студио /п/
12.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. - „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Документален филм
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.25ч. – Приказки от делника /п/
00.05ч. – Филм

 

Петък 13.01.2017
07.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок
08.30ч. – Сериал
09.00ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Ефир в 7 – сутрешен блок /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. - „Скорост”– предаване за автомобили
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”– предаване за автомобили
17.00ч. – Филм
18.45ч. – Студио Медиа + / Новини
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Арт 7 – предаване за кино-премиери
20.55ч. - „Холивудски знаменитости“
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Студио Медиа + / Новини/п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.40ч. - Филм

 

Събота 14.01.2017
07.00ч. – „Дивият ангел”- сериал /п/
08.00ч. – „Скорост”- предаване за автомобили
08.25ч. – „Световно фолклорно изкуство”
09.00ч. – Филм /п/
11.00ч. – Приказки с кака Капка под една вълшебна шапка”/п/
11.35ч. – Анимационен филм
12.30ч. – Благотворителен концерт /п/
14.00ч. - „Арт 7” –  предаване за кино
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Сериал
17.00ч. - Филм
19.00ч. – Научно популярен филм
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. – Документален филм
22.30ч. – Филм
00.30ч. – „Фолклорна трапеза“

 

Неделя 15.01.2017
07.00ч. – „Дивият ангел”- сериал /п/
08.00ч. – „Скорост”– предаване за автомобили
08.25ч. – „Световно фолклорно изкуство”
09.00ч. – Приказки с кака Капка под една вълшебна шапка”
09.40ч. – „Арт 7” –  предаване за кино /п/
10.15ч. – „Холивудски знаменитости“
11.00ч. – Сериал /п/
11.50ч. – Анимационен филм
12.40ч. – Филм /п/
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Филм
18.00ч. – Приказки от делника
19.00ч. – Научно популярен филм
19.30ч. – Сериал
20.30ч. –  Соаре /п/
21.30ч. – Документален филм
22.30ч. – Филм
00.30ч. – „Фолклорна трапеза“