Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Програма

Понеделник 19.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.05ч. – Филм /п/
11.00ч. - Сериал /п/
12.00ч. – Филм
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Приказки от делника /п/
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре /п/
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. - Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.20ч. - Приказки от делника /п/
00.20ч. – Сериал

 

Вторник 20.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.05ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал
12.00ч. – Филм
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Научно популярен филм
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм 
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре /п/
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.20ч. – Соаре /п/
00.15ч. - Филм

 

Сряда 21.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – Соаре /п/
  9.30ч. – Анимационен филм
11.00ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – Филм
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Научно популярен филм
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.25ч. – Филм
18.00ч. – „Приказки с кака Капка 
под една вълшебна шапка“
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Открито студио
20.30ч. – Приказки от делника /п/
21.30ч. - НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.20ч. – Открито студио /п/
00.00ч. – Филм

 

Четвъртък 22.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.05ч. – Филм
11.00ч. – Открито студио /п/
12.00ч. – Филм
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Научно популярен филм 
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
19.00ч. – Новини
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре /п/
21.30ч. – Новини
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новини /п/
23.20ч. – Приказки от делника /п/
23.50ч. – Филм

 

Петък 23.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.00ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Филм
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Научно популярен филм
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм 
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Арт 7 – предаване за кино-премиери
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.20ч. – Соаре /п/
00.15ч. - Филм

 

Събота 24.08
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Сериал
  9.00ч. – Филм /п/ 
11.00ч. – Приказки с кака Капка под една вълшебна шапка”/п/
11.40ч. – Филм
14.00ч. - „Арт 7” –  предаване за кино
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Научно популярен филм
17.00ч. - Филм
19.00ч. – Документален филм
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Приказки от делника /п/
21.30ч. – Документален филм
22.30ч. - Филм
00.30ч. – „Фолклорна трапеза“

 

Неделя 25.08
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Сериал
  9.00ч. – Приказки с кака Капка под една вълшебна шапка”
09.40ч. – „Арт 7” –  предаване за кино /п/
10.10ч. – Сериал
11.00ч. – Сериал /п/
11.45ч. – Филм /п/
13.40ч. – Фолклорен концерт
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.25ч. – Филм
18.00ч. – Приказки от делника /п/
19.00ч. – Документален филм
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре /п/
21.30ч. – Документален филм
22.30ч. – Филм
00.15ч. – „Фолклорна трапеза“