Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Програма

Понеделник 28.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.10ч. – Филм /п/
11.00ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – Филм /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. - Приказки от делника /п/
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – „Фолклорна трапеза“
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Документален филм
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.20ч. – Филм
01.00ч. – „Световно фолкорно изкуство“

Вторник 29.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – „Да сме живи, да сме здрави“
  9.05ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Филм /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. - „Скорост”- автомобилно предаване
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – „Фолклорна трапеза“
16.30ч. – „Да сме живи, да сме здрави“
17.00ч. – Филм
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре /п/
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.20ч. – Филм
01.00ч. – „Световно фолкорно изкуство“

 

Сряда 30.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – Соаре /п/
  9.30ч. – Анимационен филм
11.00ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – Филм /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. - „Скорост”- автомобилно предаване
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – „Фолклорна трапеза“
16.30ч. – Филм
18.00ч. – Приказки с кака Капка 
под една вълшебна шапка
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Открито студио
20.30ч. – Приказки от делника /п/
21.05ч. – Документална поредица
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.20ч. - Открито студио /п/
00.10ч. – Филм

 

Четвъртък 31.08
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – Соаре /п/
  9.00ч. – Филм
11.00ч. – Открито студио /п/
12.00ч. – Филм /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
14.30ч. – Компютърен справочник
16.00ч. – Сесия на общински съвет Мездра
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Приказки от делника /п/
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал 
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.20ч. – Приказки от делника /п/
00.00ч. – Филм

 

Петък 01.09
  7.00ч. – Филм
  8.30ч. – „Да сме живи, да сме здрави“
  9.00ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Филм /п/
13.30ч. – Сериал
14.00ч. - „Скорост”– предаване за автомобили
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – „Фолклорна трапеза“
16.30ч. – „Да сме живи, да сме здрави“
17.00ч. – Филм
18.45ч. – Новините на Медия+ Мездра
19.00ч. – Новини
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Арт 7 – предаване за кино-премиери
21.30ч. – Новини
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медия+ Мездра /п/
23.10ч. - Новини /п/
23.40ч. - Филм

 

Събота 02.09
7.00ч. –  Сериал /п/
8.00ч. – „Скорост”- предаване за автомобили
8.25ч. – „Световно фолклорно изкуство”
9.00ч. – Филм /п/ 
11.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”/п/
11.40ч. – Филм
14.00ч. - „Арт 7” –  предаване за кино
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – „Фолклорна трапеза“
16.30ч. – Документален филм
17.00ч. - Филм
19.00ч. – Научно-популярен филм
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Приказки от делника /п/
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
00.30ч. – „Фолклорна трапеза“ /п/

 

Неделя 03.09
  7.00ч. – Сериал /п/
  8.00ч. – „Скорост”– предаване за автомобили
  8.25ч. – „Световно фолклорно наследство“
  9.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”
09.40ч. – „Арт 7” –  предаване за кино /п/
10.10ч. – Документален филм
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – Сесия на общински съвет Мездра /п/
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – „Фолклорна трапеза“
16.30ч. – Филм
18.00ч. – Приказки от делника /п/
19.00ч. – Научно популярна поредица
19.30ч. – Сериал
20.30ч. –  Соаре /п/
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
00.30ч. – „Фолклорна трапеза“