Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Програма

Понеделник 20.01
  7.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.10ч. – Филм /п/
11.00ч. - Сериал /п/
12.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Приказки от делника /п/
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
18.45ч. – Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ 
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Фокус спорт
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа +
23.10ч. – НОВИНИ
23.35ч. – Приказки от делника /п/
00.45ч. – Сериал

Вторник 21.01
  7.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок
  8.30ч. – Фокус спорт /п/
  9.10ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал
12.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм 
19.00ч. - НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. - НОВИНИ /п/
23.30ч. – Фокус спорт /п/
00.05ч. – Филм

Сряда 22.01
  7.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок
  8.30ч. – Соаре /п/
  9.30ч. – Анимационен филм
10.20ч. - Сериал
11.00ч. -  Сериал /п/
12.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.30ч. - Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.25ч. – Филм
18.00ч. – „Приказки с кака Капка 
под една вълшебна шапка“
18.45ч. – Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Открито студио 
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. - НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. – НОВИНИ /п/
23.40ч. – Открито студио /п/
00.20ч. – „Фолклорна трапеза“

           Четвъртък 23.01
  7.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок
  8.30ч. – Приказки от делника /п/
  9.10ч. – Филм /п/
11.00ч. – Открито студио /п/
12.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. - Сериал
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал 
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал 
20.30ч. – Сериал
21.30ч. – НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – НОВИНИ /п/
23.30ч. - Приказки от делника /п/
00.05ч. – Филм

       Петък 17.01
  7.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок
  8.30ч. – „Етрополе – истории за величие“
  9.00ч. – Филм /п/
11.00ч. – Сериал /п/
12.00ч. – „Кофеин“- сутрешен блок /п/
13.30ч. – „Световно фолклорно изкуство“
14.00ч. – Сериал
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – „Скорост”- автомобилно предаване
17.00ч. – Филм 
18.45ч. - Новините на Медиа +
19.00ч. – НОВИНИ
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Арт 7 – предаване за кино-премиери
21.30ч. - НОВИНИ
22.00ч. – Сериал
23.00ч. – Новините на Медиа + /п/
23.10ч. - НОВИНИ /п/
23.40ч. – Филм

 
      Събота 18.01
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Анимационна поредица
  9.00ч. – Филм /п/ 
11.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”/п/
11.30ч. – „Да сме живи, да сме здрави“
12.00ч. - Филм
14.00ч. - „Арт 7” –  предаване за кино
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Научно популярен филм
17.00ч. - Филм
19.00ч. – „Да сме живи, да сме здрави“
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Приказки от делника
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
23.50ч. - Филм

       Неделя 19.01
  7.00ч. – „Фолклорна трапеза“
  8.00ч. – Анимационна поредица
  9.00ч. – Приказки с кака Капка под една 
вълшебна шапка”
09.40ч. – „Арт 7” –  предаване за кино /п/
10.10ч. – Сериал
11.00ч. – Сериал /п/
11.50ч. – Филм /п/
13.30ч. – Фолклорна програма
14.30ч. – Компютърен справочник
15.30ч. – Сериал
16.30ч. – Филм
18.00ч. – Приказки от делника
19.00ч. – Документална поредица
19.30ч. – Сериал
20.30ч. – Соаре /п/
21.30ч. – Сериал
22.30ч. – Филм
00.20ч. – „Фолклорна трапеза“