Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Аналогова телевизия

 

канал честота програма език
  1.  S3 119.25 MHz  bTV cinema БЪЛГАРСКИ
  2.  S4 127.25 MHz  bTV Lady БЪЛГАРСКИ
  3.  S5 135.25 MHz  EUROSPORT БЪЛГАРСКИ
  4.  S6 143.25 MHz  bTV ACTION БЪЛГАРСКИ
  5.  S7 151.25 MHz  BULGARIA ON AIR БЪЛГАРСКИ
  6.  S8 159.25 MHz  Канал 3 БЪЛГАРСКИ
  7.  S9 167.25 MHz Alfa TV БЪЛГАРСКИ
  8.  C6 175.25 MHz  bTV БЪЛГАРСКИ
  9.  C7 183.25 MHz  ТВ ВРАЦА БЪЛГАРСКИ
10.  C8 191.25 MHz  БНТ 1 БЪЛГАРСКИ
11.  C9 199.25 MHz  BiT БЪЛГАРСКИ
12.  C10 207.25 MHz  S MUSIC БЪЛГАРСКИ
13.  C11 215.25 MHz  НОВА ТВ БЪЛГАРСКИ
14.  C12 223.25 MHz  RING БЪЛГАРСКИ
15.  S11 231.25 MHz  BNT WORLD БЪЛГАРСКИ
16.  S12 239.25 MHz  NOVA SPORT БЪЛГАРСКИ
17.  S13 247.25 MHz  ТВ ПЛАНЕТА БЪЛГАРСКИ
18.  S14 255.25 MHz  DISCOVERY CHANNEL БЪЛГАРСКИ
19.  S15 266 MHz  Cartoon Network АНГЛИЙСКИ
20.  C25 503.25 MHz  NATIONAL GEOGRAPHIC БЪЛГАРСКИ
21.  C26 511.25 MHz  FOX LIFE БЪЛГАРСКИ
22.  C27 519.25 MHz  24 KITHEN БЪЛГАРСКИ
23.  C28 527.25 MHz  TLC БЪЛГАРСКИ
24.  C29 535.25 MHz  DIEMA БЪЛГАРСКИ
25.  C30 543.25 MHz  EUROSPORT 2 БЪЛГАРСКИ
26.  C31 551.25 MHz  СКАТ БЪЛГАРСКИ
27.  C32 559.25 MHz  DUCK TV АНГЛИЙСКИ
28.  C33 567.25 MHz  DISNEY БЪЛГАРСКИ
29.  C34 575.25 MHz  ANIMAL PLANET БЪЛГАРСКИ
30.  C35 583.25 MHz  BOOMERANG АНГЛИЙСКИ
31.  C36 591.25 MHz  TRAVEL CHANEL БЪЛГАРСКИ
32.  С37 543.25 MHz EUROSPORT 2 АНГЛИЙСКИ
34.  C31 551.25 MHz СКАТ БЪЛГАРСКИ
35.  С32 559.25 MHz   БЪЛГАРСКИ
36.  С33 567.25 MHz ОХОТА И РИБАЛКА РУСКИ
37.  C34 575.25 MHz ANIMAL PLANET АНГЛИЙСКИ
38.  C35 583.25 MHz   АНГЛИЙСКИ
39.  C36 591.25 MHz TRAVEL CHANEL АНГЛИЙСКИ
40.  C37 599.25 MHz КИНО НОВА БЪЛГАРСКИ
41.  C38 607.25 MHz SUPER 7 БЪЛГАРСКИ
42.  C39 615.25 MHz BTK БЪЛГАРСКИ
43.  C40 623.25 MHz AUTO MOTOR CHANNEL БЪЛГАРСКИ
44.  C41 613.25 MHz BBT БЪЛГАРСКИ
45.  C42 639.25 MHz CNN АНГЛИЙСКИ
46.  C43 647.25 MHz DIEMA FAMILY БЪЛГАРСКИ
47.  C44 655.25 MHz BN Music  
48.  C45 663.25 MHz FOX CRIME БЪЛГАРСКИ
49.  C46 671.25 MHz ORT INTERNATIONAL РУСКИ
50.  C47 679.25 MHz DISNEY CHANNEL БЪЛГАРСКИ
51.  C48 687.25 MHz DM SAT СРЪБСКИ
52.  C49 695.25 MHz ТРАВЪЛ ТВ БЪЛГАРСКИ
53.  C50 703.25 MHz NATIONAL GEOGRAPHIC WILD БЪЛГАРСКИ
54.  C51 711.25 MHz БНТ 2 БЪЛГАРСКИ
55.  C52 719.25 MHz ФЕН ТВ БЪЛГАРСКИ
56.  C53 727.25 MHz Al Jazeera Int  
57.  С54 735.25 MHz 24 techno БЪЛГАРСКИ
58.  C55 743.25 MHz ПЛАНЕТА ФОЛК БЪЛГАРСКИ
59.  С55 751.25 MHz TV 5 ФРЕНСКИ
60.  C55 759.25 MHz БАЛКАНИКА БЪЛГАРСКИ
61.  С56 765.25 MHz NTV РУСКИ
Честотен план на телевизионните програми
в  мрежата на "Михайлов ТВ" ООД за гр. Враца

ПЪЛЕН ПАКЕТ

 Икономичен пакет
 

канал честота програма език
  1.  S1 111.25 MHz  CARTOON NETWORK БЪЛГАРСКИ
  2.  S2 119.25 MHz  bTV cinema БЪЛГАРСКИ
  3.  S3 127.25 MHz  bTV Lady БЪЛГАРСКИ
  4.  S4 135.25 MHz  EUROSPORT БЪЛГАРСКИ
  5.  S5 143.25 MHz  bTV ACTION БЪЛГАРСКИ
  6.  S6 151.25 MHz  ON AIR БЪЛГАРСКИ
  7.  S7 159.25 MHz  TV7 БЪЛГАРСКИ
  8.  S8 167.25 MHz  EURONEWS РУСКИ
  9.  R6 175.25 MHz  bTV БЪЛГАРСКИ
10.  R7 183.25 MHz  ТВ ВРАЦА БЪЛГАРСКИ
11.  R8 191.25 MHz  КАНАЛ 1 БЪЛГАРСКИ
12.  R9 199.25 MHz  КАНАЛ 0 БЪЛГАРСКИ
13.  R10 207.25 MHz  S MUSIC БЪЛГАРСКИ
14.  R11 215.25 MHz  НОВА ТВ БЪЛГАРСКИ
15.  R12 223.25 MHz  RING BG БЪЛГАРСКИ
16.  S9 231.25 MHz  BNT WORLD БЪЛГАРСКИ