Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Новини

АЕЦ Козлодуй - позиция
АЕЦ Козлодуй - позиция
10.12.2019
АЕЦ „Козлодуй” изпълнява всички свои задължения по сключения в началото на 2019 г. договор с компанията „Уестингхаус” за разработване на Технико-икономическ