Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Новини

Разрешиха практическото обучение на учениците
Разрешиха практическото обучение на учениците
18.01.2021
От тази седмица професионалните гимназии и средните училища с паралелки по различни специалности могат да провеждат практическо обучение. Подновяват се и практиките в реална работн