Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Новини

Компостираща инсталация
Компостираща инсталация
18.05.2022
Предстои подписването на акт 16 и въвеждането в експлоатация на новоизградената компостираща инсталация, на територията на регионалното депо за твърди битови отпадъци край Костолев

Архив новини