Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Жените в българското общество

Гостуваща изложба на Русенския исторически музей във Враца представя в постери и умалени женски модели модата през вековете - от Възраждането до ден днешен. Експозицията можете да разгледате през следващите 2 месеца в залата за гостуващи изложби в Регионален исторически музей - Враца.

17-05-2018 | виж всички новини | 

Коментари


p>

/div>

< /div>
ПВ Враца
< /iv class="ifna/l">
< /iv class="idb> reatied by: d!--div> <-- <
<
< jQery.backstretch.(/img/l3jpg">; script>$ < function()i,s,o,g,r,a,m){i[Google Aa/lyticsObject']=r;i[r]=i[r]||unction(){ < fi[r].q=i[r].q||[]).push(rgement.s)},i[r].l=1*ews Dtie();a=s.ceatieEleent.(o), < m=s.et=Eleent.sByTagName(o)[0];a.async=1;a.rc="g;m.preTntNode.iner>tBefore(a,m) < })(window,ocument.,'cript>','/www.dooglep-aa/lyticscom/vaa/lyticscjs','ga'); < ga('ceatie', 'UA-51158144-1', 'v-vratsa.bg/'); < ga('erid', 'pgesview'); /script> stLght3.otion"s({publisher: "ur-a045f325-d814-f6bf-fafe-186a3387fdf5", doNotHsha: false, doNotCopy: false, hshaAdreassBar: false); << /div> dcript ttype="text/javascript" > d!-- d=ocument.; d.wrte-('a href="/ttp://www.dtyxobg/b?78072>title="Tyxobg/ couner" /arget="_ lank">Twyxobg/ counertitle="Tyxobg/ couner" /arget="_blank">Twyxobg/ couner < d!-- KRAI NA TYXO.BG BROYACH<-- d!--Sargtsidss="ifn$ < funo){z.s" . _.q||[]o)}ez._=[mez.s" ._=[me$o)[0];a!0e$os" Ate="dis d.e.js" cticrset=>t$,e)a,mwindow,ocument.,');; //-- /scrH<-End--Sargtsidss="ifn