Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Новини

Намалява броя на осиновените деца
Намалява броя на осиновените деца
27.01.2020
През изминалата година по-малко деца настанени в социални домове са намерили нов дом и семейство. Осиновени са само 7 деца в България и 11 чужбина от вписаните в регистъра за осино