Facebook   Twitter   Youtube   RSS

инж. Петър Димов – монтажист, режисьор на пулт