Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Апис излиза на европейския пазар за информационни технологии

Български правен софтуер в Европа

Българският производител на правен софтуер Апис излиза на европейския пазар. Добре познатата на всички български юристи марка стартира на европейския пазар уеб-базирана, многоезична правно-информационна услуга EuroCases. Приложението предоставя достъп до съдебна практика на водещи европейски юрисдикции по прилагането на правото на Европейския съюз. Системата е насочена към европейските юристи, които прилагат разпоредбите на правото на ЕС в професионалната си дейност.
След като в продължение на 26 години Апис се утвърди като лидер на българския пазар за правно-информационни системи, от фирмата заявиха амбицията си от тази есен да стъпят и на единния пазар с иновативен продукт с общоевропейска добавена стойност.
Софтуерът на системата EuroCases е разработен от Апис в изпълнение на проект EUCases 611760, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие. Проектът се изпълнява в сътрудничество с Университета в Торино и българския Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН, с немските компании Empirica и Averbis, и с италианската фирма Nomotika и приключва в края на септември т. г.
Новият продукт е уникална за европейския пазар правно-информационна услуга, предоставяща достъп до над 150 000 решения на съдилища на държавите-членки, свързани с прилагането на европейските норми във всички области на правото на ЕС. В допълнение към националната съдебна практика, EuroCases съдържа законодателството на ЕС и практиката на Съда в Люксембург.
Системата е с многоезичен интерфейс и позволява свързването на различните информационни източници – европейски и национални, в удобен формат, осигурявайки лесен и удобен достъп до данните. Благодарение на бързата си търсачка, възможността за прецизен избор на релевантната съдебна практика по даден въпрос чрез системата от изградени връзки между всички решения, цитиращи едни и същи европейски правни норми, и стройната систематизация на богатата колекция от съдебни актове на различни юрисдикции и на различни езици EuroCases ще подпомогне работата както на европейските съдии, адвокати, юрисконсулти, преподаватели по правни науки, така и на експертите в европейските институции и националните администрации.
Многоезичната услуга EuroCases всъщност е първата стъпка в отговор на нарастващите нужди на европейската правна общност за трансгранична информация по практическото прилагане на законодателството на ЕС в 28-те държави членки.
С новия си проект Апис се вписва в общата позитивна тенденция на развитие на българския IT сектор като конкурентен на международно ниво.

18-09-2015 | виж всички новини | 

Добави коментар

Коментари