Facebook   Twitter   Youtube   RSS
ТОМБОЛА 2018/2019

НАГРАДИ ТОМБОЛА 2018-2019


І. Награди за всички абонати на „Кейбъл Ком Холдинг“ ООД, заплащали редовно таксите си през 2018 г и за тези, предплатили поне 3 месечни такси за телевизия за 2019 г.

1. Philips 39" PHS4112 LED TV от верига магазини „Ташев“ ЕООД
Ц.К.  Цветков
2. Philips 32" LED TV от верига магазини „Ташев“ ЕООД
Н. П.  Иванова
3. Philips 24"  LED TV от верига магазини „Ташев“ ЕООД
В. Б. Христов
4. Поставка за ТВ от мебелен магазин „Идея“
Н. Б. Николов
5. Талон за осветително тяло от магазини „Осветителна техника”
М. В. Георгиева
6. Талон за осветително тяло от магазини „Осветителна техника”
Д. Х. Петрова
7. Талон за осветително тяло от магазини „Осветителна техника”
М.А. Пеева
8. Талон за вечеря в ресторант  „Пинтата”
И. Т.  Нелов
9. Талон за вечеря в ресторант  „Пинтата”
Г. Д. Григоров
10. Талон за вечеря в ресторант  „Винарна”
П. А.  Петров
11. Талон за вечеря в ресторант  „Винарна”
И. П. Николов
12. Талон за вечеря в ресторант  „Винарна”
Н. Д. Ценова


ІІ. Награди за всички абонати на „Кейбъл Ком Холдинг“ ООД, заплащали редовно месечните си  такси за интернет през 2018 г. и за тези,
предплатили поне 3 месечни такси за интернет за 2019 г.

1. LG 28" TV Monitor  /комбинира телевизор и компютърен монитор/ от „Микротест“ ООД
П. И.  Петров
2. Принтер Xerox Phaser 3020 от „ТЕ Сервиз“
Т. М. Каракаш 
3. Талон за осветително тяло от магазини „Осветителна техника”
Г. Н. Иванов
4. Талон за осветително тяло от магазини „Осветителна техника”
П. В. Петров
5. Талон за вечеря в ресторант  „Пинтата”
П. З. Комитска
6. Талон за вечеря в ресторант  „Пинтата”
В. Н. Иванов 
7. Талон за вечеря в ресторант  „Винарна”
Н. Т. Вълков
8. Талон за вечеря в ресторант  „Винарна”
Г. А.  Драганов