Facebook   Twitter   Youtube   RSS

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за висшето образование

Промените предвиждат Висшите училища да имат правото да привличат изявени специалисти от практиката с решение на съответния факултетен съвет, при условия и по ред, определени в правилника за дейността на университета.

Освен това, народните представители решиха до 10 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "бакалавър" и до 20 на сто от общия хорариум на учебните часове от учебния план при обучението в образователно-квалификационната степен "магистър" да могат да бъдат провеждани от изявени специалисти от практиката. Парламентът даде възможност в изпитните комисии за дипломиране да бъдат включени и представители на работодателите.

//www.bia-bg.com

15-11-2018 | виж всички новини | 

Добави коментар

Коментари