Facebook   Twitter   Youtube   RSS
Интернет с модем

Цени на услугата  "Достъп до интернет с кабелен модем"

Пакет скорост месечна
такса
месечна
такса
в пакет
Интернет с модем
СТАНДАРТ
6 Mbps   8 лв.    5 лв.
Интернет с модем
ПРЕМИУМ
12 Mbps 15 лв. 11 лв.
Интернет с модем
БИЗНЕС
16 Mbps 22 лв. 16 лв.

 

Услугата се спира без предупреждение на всяко ПЪРВО число от месеца, ако няма плащане за предходния месец.